CONDICIONS GENERALS

 

 

1. Definició

El BARCELONA TRIATHLON és una prova de triatló de participació oberta a tot tipus d’esportistes que se celebra el 7 d’octubre de 2018 i que està organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i sota la direcció executiva de Win Sports Factory.
La prova té un caràcter fonamentalment popular i es celebrarà sota diferents distàncies amb el centre neuràlgic a la zona litoral de la Mar Bella. 

2. Distàncies i modalitats

DISTANCIA MODALITATA
SUPERSPRINT
 • 350m natació (1 volta)
 • 10Km ciclisme (1 volta)
 • 2,5Km cursa a peu (1 volta)

Individual
Relleus
Parelles
SPRINT
 • 750m natació (1 volta)
 • 20Km ciclisme (2 voltes)
 • 5Km cursa a peu (1 volta)

Individual
Relleus
Parelles
OLÍMPICO
 • 1500m natació (1 volta)
 • 40Km ciclisme (4 voltes)
 • 10Km cursa a peu (1 volta)

Individual
Relleus
Parelles

Individual: Un únic participant realitza el triatló complet de forma individual.
Relleus: Un equip de 2 ó 3 participants realitza per relleus el triatló. Si l’equip està format per 3 participants, un neda + un pedaleja + un corre = els 3 junts entren a meta. De la mateixa manera, si l’equip està format per 2 participants, n’hi haurà un que realitzi dos segments (a triar lliurement per l’equip).
Parelles: Dos participants realitzen el triatló junts des de la sortida fins a la línia d’arribada. En cada pas de control de temps es registrarà que la parella va junta en tot moment. Pots participar amb la teva parella, un amic, un familiar, o amb qui desitgis.

3. Participació i assegurances

La participació al Barcelona Triathlon està oberta a persones de qualsevol nacionalitat, federats o no en triatló, i majors de 15 anys. Els participants de 15, 16 o 17 anys únicament podran participar en la modalitat sprint o supersprint. Els participants menors d’edat hauran de presentar l’“autorización per a participació de menors” en el moment de recollir el dorsal.
Cada participant pren part a la prova sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-la.
Està permesa la participació en cadascuna de les distàncies de manera individual, per Parelles o per Relleus de 2-3 components (un neda, un fa el tram de ciclisme i un el de cursa a peu, o bé un component fa dos segments).
L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil, segons la legislació vigent. Els participants no federats en triatló estaran coberts per una pòlissa d’accidents contractada per l’organització. Els participants que s’inscriguin com a federats en triatló hauran d’acreditar la seva condició en el moment de recollir el seu dorsal. Si no ho fan, hauran d’abonar la diferència del preu de la inscripció en el moment de la citada retirada per a cobrir el cost de l’assegurança.

 

4. Inscripcions

La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots els articles del present reglament, així como de les condicions de compra.
En les tres distàncis (Sprint, Supersprint i Olímpica) és possible inscriure’s de manera individual, per Parelles o per Relleus de 2-3 components.
Tots els preus figuren en l’apartat inscripcions de la web i es podran tramitar mitjançant el sistema de pagament online amb targeta de crèdit o dèbit: Visa o Master Card
Les dades s’introdueixen a través d’una pàgina de Comerç Electrònic Segur, el beneficiari del qual és Win Sports Factory SL (NIF B65189896 amb domicili al carrer Diputació 238, 4rt 4a - 08007 Barcelona) i es transfereixen mitjançant un Protocol de Seguretat SSL.

 

5. Recollida de dorsals i xip

Tot el material necessari per a participar en el triatló es recollirà a la zona destinada a tal efecte (Tri Expo) i dins dels horaris establerts en el programa.

L’organització proporcionarà un dorsal, pegatines per a la bici i casc, un casquet de natació, una polsera i un xip a TOTS els participants.

El xip s’haurà de retornar al finalitzar la prova. Els dorsals i els xips de propietat no serviràn per poder participar en el Barcelona Triathlon.

L’organització no lliurarà cap material, ni merchandising, ni qualsevol altre, un cop passat l’horari establert. Per tant, els participants que no recullin el seu material en el període indicat perdràn el seu dret sobre els mateixos.

6. Anul·lacions i devolucions

La inscripció al Barcelona Triathlon contempla la devolució de l’import únicament si has comprat la garantia de cancel.lació al realitzar la inscripció, i tenint en compte el següent:

 1. La garantia de cancel.lació dóna dret al reintegrament del 100% de l’import de la inscripción (no inclou les despeses de gestió) i és vàlida per a baixes comunicades fins el 7 de setembre de 2018. La devolució es realitzarà a la tarja de crédit o débit amb la que s’ha realitzat el pagament.
 2. Les baixes comunicades a partir del 7 de setembre NO TINDRÀN DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ sota cap supòsit, inclosos lesions, accidents, viatges, canvis de torn laboral, etc. 
 3. El participant que no pugui assistir a l’event NO podrà traspassar la seva inscripció a un altre participant sota cap supòsit, inclosos els del punt anterior.
 4. El participant que no hagi comprat la garantia de cancel.lació no tindrà devolució en cap cas, inclosos els dels punts anteriors

Davant d’inclemències climatològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l’organització que impossibilitin la celebració dels triatlons, l’organització no asumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució per l’import de la inscripció. En aquest cas l’organització durà a terme una altra prova alternativa en la mesura del que sigui possible.

Exemples:

 1. Anul·lació del tram de natació per mal estat del mar: duatló.
 2. Anul·lació del tram de ciclisme per pluja: acuatló.
 3. Anul·lació del tram de ciclisme i del de natació: cursa a peu.

7. Seguretat i assistència mèdica

La seguretat en la via pública i el control del trànsit serà responsabilitat dels cossos de seguretat. Un servei de vigilància privada controlarà l’àrea de transició i l’accés de totes les persones al mateix.

En cadascun dels tres segments del triatló hi haurà assistència sanitària d’acord a la normativa vigent, al número de participants i a l’elevat percentatge d’esportistes no experts presents al Barcelona Triathlon. Els serveis mèdics de l’organització, destinats a la prova, estaran autoritzats a retirar a qualsevol participant per raons mèdiques.

8. Dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, l'informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer "Usuaris de Serveis Esportius" titularitat de l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de "Gestionar els Serveis Esportius promoguts, desenvolupats o oferts directa o indirectament per l'Ajuntament". Les seves dades seran tractades per l'empresa Win Sports Factory com a "encarregat de tractament" per a la gestió pròpia de l'entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota les directrius del responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona. Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada, ens autoritza a publicar les seves dades al llistat d'inscrits així com el vostre resultat en aquest esdeveniment esportiu, i a enviar-vos publicitat d'altres serveis esportius promoguts per l'Ajuntament de Barcelona.
Per a la gestió de l'esdeveniment esportiu l'Ajuntament de Barcelona, podrà gestionar, tramitar i administrar la participació al Triatló de Barcelona; gestionar la informació procedent de la mateixa, en especial el temps, la fotografia i/o vídeo de participació; així com realitzar enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat; elaborar perfils de participants a fi de personalitzar i millorar la organització.
Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona.

el seu nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.

9. Vehicles autoritzats

Els vehicles motoritzats, bicicletes o patinadors que no pertanyin a l’organització, no podran transitar pels circuits de cada prova. Els vehicles autoritzats que realitzin el seguiment de les proves, portaran una identificació visible en tot moment.
El fet de rebre ajut extern diferent del que aporta l’organització o fer-se acompanyar per algun vehicle o patinador suposa la desqualificació del participant.

10. Cronometratge

Es prendran els temps parcials dels tres trams del triatló mitjançant cronometratge per xip. La pèrdua o la col·locació incorrecta del xip suposarà la desqualificació del participant (s’ha de portar al turmell durant els tres segments).
Cada participant o equip apareixerà exclusivament en la classificació de la seva modalitat.

11. Civisme i respecte

Els participants accepten cadascun dels articles d’aquest reglament i es comprometen a participar de manera honesta segons les normes de competició i a cobrir tots els trams complet abans de creuar la línia d’arribada. A més, manifesten ser respectuosos amb el personal implicat en l’organització i amb la resta de participants. Es comprometen també a tractar el material esportiu propi i aliè amb respecte.

A fi de contribuir a un mínim impacte ambiental de la prova, els participants faran servir els contenidors situats als avituallaments per tirar les ampolles o gots després de beure i s’abstindran de llençar a terra cap residu de productes alimentaris ni de cap altre tipus durant el recorregut.